1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. نقش عامل انسانی در ایمنی
نقش عامل انسانی در ایمنی خسروی
نقش عامل انسانی در ایمنی خسروی خسروی  

نقش عامل انسانی در ایمنی

کد کتاب 155585

کتاب نقش عامل انسانی در ایمنی

رویکرد انسان محور در پیشگیری از حادثه

زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نقش عامل انسانی در ایمنی

دارای 20% تخفیف