1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول Katzung Basic and Clinical Pharmacology 2021 Volume One
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اطمینان
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول اطمینان اطمینان  

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول
Katzung Basic and Clinical Pharmacology 2021 Volume One

کد کتاب 155561

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول

تعداد صفحه
815
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول

دارای 10% تخفیف  

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول

اصول پایه 

مقدمه : ماهیت داروها ، توسعه داروها و مقررات دارویی 

گیرنده های داروو فارماکودینامیک 

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک : تعیین منطقی دوز و سیر زمانی اثر دارو

بیوترانسفورماسیون دارویی  دارویی

فارماکوژنومیک 

 

داروهای سیستم اتونوم 

قدمه ای بر فارماکولوژی سیستم خودکار

داروهای فعال کننده کولینوسگپتورها و داروهای مهار کننده کولین استراز

داروهای مسدود کننده گیرنده های آدرنرژیک و داروهای مقلد سمپاتیک 

داروهای آنتاگونیست گیرنده های آدرنرژیک 

 

داروهای قلبی _ عروقی و کلیوی 

عوامل ضد فشار خون بالا 

وازودیلاتورها و درمان آنژین قلبی 

داروهای مورد استفاده در نارسایی احتقانی قلب 

ترکیبات مورد استفاده در بی نظمی های قلبی

داروهای دیورتیمک 

 

داروهای با فعالیت مهم روی عضله صاف 

هیستامین ، روتونین  و آلکالوئیدهای ارگوت 

پپتیدهای وازواکتیو

ایکوزانوئیدها : پروستاگلاندین ها ، ترومبوکسان ها ، لکوترین ها ، و ترکیبات وابسته 

نیتریک اکساید

داروهای مورد استفاده در آسم

 

داروهای سیستم عصبی مرکزی

مقدمه ای بر فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب مرکزی 

داروهای آرام بخش _ خواب آور

الکل ها 

داروهای ضد صرع

داروهای بیهوشی عمومی 

بی حس کننده های موضعی

شل کننده های ماهیچه های اسکلتی 

درمان دارویی پارکینسون و سایر اختلالات حرکتی 

داروای ضد جنون و لیتیوم

داروهای ضد افسردگی 

آگونیست ها و آنتاگونیست های اوپیوئیدی

سوء مصرف داروها