1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. اصول هماتولوژی پایه
اصول هماتولوژی پایه کتاب میر
اصول هماتولوژی پایه کتاب میر کتاب میر  

اصول هماتولوژی پایه

کد کتاب 105544

کتاب اصول هماتولوژی پایه

برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

تعداد صفحه
236
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول هماتولوژی پایه

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول هماتولوژی پایه

  1. مقدمات و آشنایی با علم خون شناسی
  2. ساختمان و عملکرد ارگان های خون ساز
  3. دودمان اریتروئیدی و یاخته های سرخ
  4. انواع یاخته های سفید و سلول های پیش ساز ان ها
  5. پلاکت ها، انعقاد خون و هموستاز

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند