1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. باسیلوس آنتراسیس
باسیلوس آنتراسیس سفیراردهال
باسیلوس آنتراسیس سفیراردهال سفیراردهال  

باسیلوس آنتراسیس

کد کتاب 154779

کتاب باسیلوس آنتراسیس 

با تاکید بر شناسایی و پیشگیری

تعداد صفحه
132
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید باسیلوس آنتراسیس