1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی
مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی تیمورزاده نوین
مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی تیمورزاده نوین تیمورزاده نوین  

مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

کد کتاب 105411

کتاب مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

کتاب کار مدیریت در آزمایشگاه های آسیب شناسی و تشخیص طبی

به انضمام پاسخنامه

دکتر محمد جواد غروی

تعداد صفحه
494
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

خرید کتاب مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

(کتاب کار مدیریت در آزمایشگاه های آسیب شناسی و تشخیص طبی)

مزایای کتاب مدیریت نوین در آزمایشگاه ها ، زوایای مدیریتی را به مورد بحث میگذارد،بدین معنی که از بدو گزینش همکار در آزمایشگاه حتی پیش از ان از اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی تا تمامی دوران استخدامی کارمند در آزمایشگاه،ابعاد مختلف کار گروهی ، انگیزه ، تغییر ، تنوع ، تکریم ، جنبه های مالی ، خرید ، هزینه و بهره بهره وری و همچنین کیفیت ، فرمت اطلاع رسانی و بالاخره آنچه که در ابعاد اداری ، ماری ، حقوقی ، پشتیبانی ، توسعه ، علمی و به روز بودن یک آزمایشگاه لازم است در آن آمده است.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند