[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

کد کتاب 105861

کتاب مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

کتاب کار مدیریت در آزمایشگاه های آسیب شناسی و تشخیص طبی

به انضمام پاسخنامه

دکتر محمد جواد غروی

392,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

0 ريال

مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

خرید کتاب مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

(کتاب کار مدیریت در آزمایشگاه های آسیب شناسی و تشخیص طبی)

مزایای کتاب مدیریت نوین در آزمایشگاه ها ، زوایای مدیریتی را به مورد بحث میگذارد،بدین معنی که از بدو گزینش همکار در آزمایشگاه حتی پیش از ان از اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی تا تمامی دوران استخدامی کارمند در آزمایشگاه،ابعاد مختلف کار گروهی ، انگیزه ، تغییر ، تنوع ، تکریم ، جنبه های مالی ، خرید ، هزینه و بهره بهره وری و همچنین کیفیت ، فرمت اطلاع رسانی و بالاخره آنچه که در ابعاد اداری ، ماری ، حقوقی ، پشتیبانی ، توسعه ، علمی و به روز بودن یک آزمایشگاه لازم است در آن آمده است.

کتاب های مرتبط با مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی