1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2 آییژ

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

کد کتاب 105401

کتاب مجموعه کتاب های  علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

تعداد صفحه
455
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

مجموعه کتاب های  علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

بخش عمده ای از فعالیت های تشخیصی و درمانی بیماری ها به کمک آزمایش هایی صورت می گیرد که که به همت و تلاش کارشناسان آزمایشگاه انجام می شوند.

به همان اندازه که نتیجه صحیح یک آزمایشگاه به پزشک در تشخیص و پایش بیماری کمک کند ، به همان اندازه نیز نتیجه اشتباه یک آزمایش می تواند سبب تشخیص و انجام اقدامات درمانی نامناسب شود.

مجموعه کتاب های  علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

 1. آزمایش ادرار(1): بررسی فیزیکی
 2. آزمایش ادرار(2): آزمایش های شیمیایی
 3. آزمایش ادرار(3): بررسی میکروسکوپی
 4. غربالگری بیماریها ی متابولیکی با استفاده از آزمایش های بیوشیمیایی
 5. مایع مغزی - نخاعی
 6. مایعات سروزی
 7. مایع سینوویال
 8. مایع منی
 9. مایع آمنیوتیک
 10. ترشحات واژینال
 11. آزمایش مدفوع
 12. جستجوی داروها در ادرار

کتاب های مرتبط با مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند