1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. نورولوژی
 4. نوروآناتومی بالینی اسنل 2019
نوروآناتومی بالینی اسنل 2019 اندیشه رفیع
نوروآناتومی بالینی اسنل 2019 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

کد کتاب 105152

کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

تعداد صفحه
680
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

دارای 20% تخفیف  

کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل 2019 ویرایش هشتم 

مترجمین:دکتر رضا شیرازی و دکتر ابراهیم اسفندیاری

  هر فصل با اهداف روشن و یک مورد بالینی برای معرفی عملی مفاهیم آغاز می شود. در طول متن ، یادداشت های بالینی ملاحظات مهم بالینی برجسته هستند. کتاب به همراه مفاهیم کلیدی بولت ، به همراه موارد حل مسئله بالینی و سؤالات مرور می شوند که درک دانشجویان را آزمایش می کند تا آمادگی لازم برای کاربردهای بالینی حاصل شود.

تصاویر رنگی ، نمودارها و عکسهای پیشرفته ، درک مفاهیم و ساختارهای پیچیده را غنی تر می کند.

مفاهیم کلیدی جدید در هر فصل ، درک متمرکز و بالینی مرتبط با نوروآناتومی را تضمین می کند.

اهداف فصل و موارد بالینی بر کاربردهای عملی محتوای فصل تأکید دارند.

یادداشت های بالینی ملاحظات مهم بالینی را برای مراجعه و مرور سریع برجسته می کند.

حل مشکلات بالینی و سوالات مرور فصل دانشجویان را برای چالش های بالینی که در عمل با آنها روبرو می شوند ، تجهیز می کند.

کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل برای خرید در دسترس است.

کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

 1. مقدمه و سازماندهی دستگاه عصبی
 2. نووبیولوژی نورون و نوروگلیا
 3. رشته های عصبی و عصب دهی محیطی
 4. نخاع و راه های صعودی، نزولی و بین قطعه ای
 5. ساقه مغز
 6. مخچه و ارتباطات آن
 7. مخ
 8. سلختار و مناطق و عملکردی قشر مغز
 9. تشکیلات مشبک و دستگاه های لیمبیک
 10. هسته های قاعده ای ( گانگلیون های قاعده ای )
 11. هسته های اعصاب مغزی
 12. تالاموس
 13. هیپوتالاموس
 14. دستگاه عصبی خودکار
 15. مننژها
 16. دستگاه بطنی و مایع مغزی - نخاعی
 17. خونرسانی مغز و نخاعی
 18. تکوین دستگاه عصبی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند