1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. زیست شناسی
 4. مبانی PCR و طراحی پرایمر (مقدماتی ، پیشرفته)
مبانی PCR و طراحی پرایمر (مقدماتی ، پیشرفته) آثار سبحان
مبانی PCR و طراحی پرایمر (مقدماتی ، پیشرفته) آثار سبحان آثار سبحان  

مبانی PCR و طراحی پرایمر (مقدماتی ، پیشرفته)

کد کتاب 104941

مبانی PCR و طراحی پرایمر (مقدماتی ، پیشرفته)

تالیف : مهندس حسن رسولی-دکتر مصطفی حاجی ملاحسینی-دکتر داوود شجاعی زاده-مهندس بهمن فاضلی نسب- معصومه لولایی

قابل استفاده برای دروس:

زیست شناسی مولکولی،آزمایشگاه بیوانفورماتیک،آزمایشگاه ژنتیک،آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی مقدماتی و سایر دروس مرتبط با مباحث مولکولی و بیوانفورماتیک

 

این کتاب شامل 21 فصل می باشد.

 1. واکنش زنجیره ای پلیمرزا
 2. نکات کلیدی در ارتباط با آغاز گرها
 3. تعیین اختصاصیت
 4. کاوشگرها
 5. ابزارهای بیوانفورماتیکی برای طراحی آغازگر
 6. طراحی آغازگر با استفتده از پایگاه NCBI
 7. طراحی آغازگر با استفتده از پایگاه Primer3
 8. طراحی آغازگر با استفتده از نرم افزار Mac Vector
 9. طراحی آغازگر با استفتده از پایگاهVizPrimer
 10. طراحی آغازگر با استفتده از نرم افزارCLC
 11. طراحی آغازگر با استفتده از نرم افزار PerlPrimer
 12. طراحی آغازگر و کاوشگر با استفاده از پایگاهIDT
 13. طراحی آغازگر با استفتده از پایگاه MethPrimer
 14. طراحی سیکل حرارتی PCR
 15. طراحی آغازگر با استفتده از پایگاه WASP
 16. ارزیابی آغازگرها با استفتده از پایگاهMFE
 17. انجام In silico
 18. تعیین دمای ذوب توالی های الیگونوکلئوتیدی
 19. تعیین غلطت بافر واکنش PCR
 20. مقدمه ای بر پایگاه های داده و دریافت توالی
 21. بخش آزمایشگاهی
تعداد صفحه
366
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
2

خرید مبانی PCR و طراحی پرایمر (مقدماتی ، پیشرفته)

مبانی PCR و طراحی پرایمر (مقدماتی ، پیشرفته)

این کتاب می تواند به عنوان منبعی مناسب در راستای دروس کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،آزمایشگاه بیوانفورماتیک، آزمایشگاه ژنتیک، آژمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی مقدماتی و سایر دروسی که مرتبط با مباحث مولکولی و بیوانفورماتیک هستند استفاده نمود