1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی
مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

کد کتاب 104627

کتاب مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

اصول پایه، آنالیزورها، انعقادو هماتولوژی مولکولی

تعداد صفحه
634
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

اصول پایه، آنالیزورها، انعقادو هماتولوژی مولکولی

 

مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

اصول پایه، آنالیزورها، انعقادو هماتولوژی مولکولی

 1. سیستم خونساز و پیوند سلول های بنیادین خونساز
 2. اساس کار، کنترل کیفی و کالیبراسیون آنالیزورهای خون شناسی
 3. کنترل کیفی نمونه گیری در آزمایشگاه خون شناسی و مروری بر پارامترهای خون
 4. متابولیسم آهن و کم خونی های مربوط به آن
 5. کم خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود ویتامین B12 و اسید فولیک
 6. سندرم های نارسایی مغز استخوان
 7. کم خونی های همولیتیک ناشی از اختلالات غشای گلبول قرمز
 8. کم خونی های همولیتیک ناشی از اختلالات آنزیمی گلبول قرمز
 9. کم خونی های همولیتیک ایمیون و غیر ایمیون
 10. فیزیوپاتولوژی و تشخیص آزمایشگاهی سندرم های تالاسمی
 11. هموگلوبینوپاتی ها
 12. یافته های هماتولوژی
 13. هماتولوژی بیماریهای عفونی
 14. ائوزینوفیلی از منظر سلولی و مولکولی و اهمیت بالینی آن
 15. یافته های آزمایشگاهی در ناهنجاریهای گلبول های سفید از منظر مرفولوژی و مولکولی
 16. یافته های آزمایشگاهی و بالینی در سندرم های مایلودیس پلاستیک
 17. یافته های آزمایشگاهی و بالینی در لوسمی های حاد مایلوبلاستیک
 18. یافته های آزمایشگاهی و بالینی در لوسمی های حاد لنفوبلاستیک
 19. یافته های آزمایشگاهی و بالینی در لوسمی های مزمن مایلوپرولیفراتیو
 20. یافته های آزمایشگاهی و بالینی در لوسمی های مزمن لنفوپرولیفراتیو
 21. فیزیولوژی انعقاد خون
 22. اصول و روش های آزمایشگاهی در سیستم انعقاد خون
 23. تشخیص آزمایشگاهی اختلالات پلاکتی و بیماری فون ویلبراند
 24. بررسی آزمایشگاهی ترومبوسیتوپنی
 25. پانل تشخیص آزمایشگاهی استعداد لختگی خون در ورید و شریان
 26. یافته های آزمایشگاهی در بیماریهای خونریزی دهنده
 27. سندرم های ضدفسفولیپید، میکروآنژیوپاتی  ترومبوتیک و انعقاد داخل عروقی منتشره

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند