1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

کد کتاب 103166

مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

500,000
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( نمایش همه کتاب های این ناشر )
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

5
500,000 ریال
0 ريال
0 ريال

مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

True های مرتبط