1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. نورولوژی
  4. ترجمه اصول نورولوژی آدامز 2019 جلد2 فصل 15تا28
ترجمه اصول نورولوژی آدامز 2019 جلد2 فصل 15تا28 آرتین طب
ترجمه اصول نورولوژی آدامز 2019 جلد2 فصل 15تا28 آرتین طب آرتین طب  

ترجمه اصول نورولوژی آدامز 2019 جلد2 فصل 15تا28

کد کتاب 144105

کتاب ترجمه اصول نورولوژی آدامز ۲۰۱۹ جلد۲ فصل ۱۵تا۲۸

تعداد صفحه
328
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ترجمه اصول نورولوژی آدامز 2019 جلد2 فصل 15تا28

دارای 10% تخفیف  

کتاب ترجمه اصول نورولوژی آدامز 2019 جلد2 فصل 15تا28 

فصل 14 : اپی لپسی و سایر اختلالات تشنجی

فصل 15 : کوما و اختلالات هوشیاری

فصل 16 : غش و سنکوپ

فصل 17 : خواب و ابنورمالیتی های آن 

فصل 18 : دلیریوم و سایر حالات کنفیوژنال حاد

فصل 19 : دمانس ، سندوم آمنزیک و نورولوژیه هوش و حافظه

فصل 20 : اختلالات نورولوژی هوش و حافظه

فصل 21 : اختلالات نورولوژیک به علت ضایعات در قسمت های خاص مغز

فصل 22 : اختلالات زبان و تکلم

فصل 23 :  خستگی ،سستی ، اضطراب و افسردگی 

فصل 24: لوب های لیمبیک و نورولوژی عواطف

فصل 25: اختلالات سیستم عصبی اتونوم ، تنفس و بلع

فصل 26 : هیپوتالاموس و اختلالات نورواندوکرین

فصل 27 : تکامل نرمال و انحرافات در تکامل سیستم عصبی

فصل 28 : نورولوژی سالمندی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند