1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 5 ( ساختار و عمل گیاهان ) 2020 Campbell Biology Reference Book Volume 5 (Plant Structure and Practice) 2020
کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 5 ( ساختار و عمل گیاهان ) 2020 خانه زیست شناسی
کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 5 ( ساختار و عمل گیاهان ) 2020 خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 5 ( ساختار و عمل گیاهان ) 2020
Campbell Biology Reference Book Volume 5 (Plant Structure and Practice) 2020

کد کتاب 144098

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 5 ( ساختار و عمل گیاهان ) 2020

تعداد صفحه
928
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 5 ( ساختار و عمل گیاهان ) 2020

دارای 3% تخفیف  

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 5 ( ساختار و عمل گیاهان ) 2020

بخش 1 : شیمی حیات 

بخش 2 : سلول 

بخش 3 : ژنتیک 

بخش 4 : مکانیسم تکامل 

بخش 5 : تاریخ تکاملی تنوع زیستی 

بخش 6 :ساختار و عمل گیاهان 

بخش 7 : ساختار و عمل جانوران 

بخش 8 :  اکولوژی 

 

فصل 35 : ساختار رشد و تکوین گیاهان آوندی 

فصل 36 : جذب و انتقال مواد در گیاهان آوندی 

فصل 37 : خاک و تغذیه ی گیاهان 

فصل 38 : تولید مثل و بیوتکنولوژی نهان دانگان 

فصل 39 : پاسخ های گیاهی به پیام های داخلی و خارجی