1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4 ( مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی ) 2020 Campbell Biology Reference Book Volume 4 (Evolution Mechanism and Evolutionary History of Biodiversity) 2020
کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4 ( مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی ) 2020 خانه زیست شناسی
کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4 ( مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی ) 2020 خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4 ( مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی ) 2020
Campbell Biology Reference Book Volume 4 (Evolution Mechanism and Evolutionary History of Biodiversity) 2020

کد کتاب 144097

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4 ( مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی ) 2020

تعداد صفحه
804
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4 ( مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی ) 2020

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 4 ( مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی ) 2020

بخش 1 : شیمی حیات 

بخش 2 : سلول 

بخش 3 : ژنتیک 

بخش 4 : مکانیسم تکامل 

بخش 5 : تاریخ تکاملی تنوع زیستی 

بخش 6 :ساختار و عمل گیاهان 

بخش 7 : ساختار و عمل جانوران 

بخش 8 :  اکولوژی 

 

فصل 22 : تغییر نسل به نسل : نگاهی به حیات از دیدگاه داروین 

فصل 23 : تکامل جمعیت ها 

فصل 24 : خاستگاه گونه ها 

فصل 25 : تاریخ حیات در کره ی زمین 

فصل 26 : تبارزایی و درخت حیات 

فصل 27 : باکتری ها و آرکنا 

فصل 27 : آغازیان

فصل 28 : تنوع گیاهان : چگونگی سکونت گیاهان در حشکی 

فصل 29 : تنوع گیاهان : تکامل گیاهان دانه دار 

فصل 30 : قارچ ها

فصل 31 : مقدمه ای بر تنوع جانوری 

فصل 32 : معرفی بی مهرگان 

فصل 33 : خاستگاه و تکامل مهره داران 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند