1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 1 ( شیمی حیات ) 2020 Campbell Biology Reference Book Volume 1 (Life Chemistry) 2020
کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 1 ( شیمی حیات ) 2020 خانه زیست شناسی
کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 1 ( شیمی حیات ) 2020 خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 1 ( شیمی حیات ) 2020
Campbell Biology Reference Book Volume 1 (Life Chemistry) 2020

کد کتاب 144094

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 1 ( شیمی حیات ) 2020

تعداد صفحه
98
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 1 ( شیمی حیات ) 2020

دارای 3% تخفیف  

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد 1 ( شیمی حیات ) 2020

بخش 1 : شیمی حیات 

بخش 2 : سلول 

بخش 3 : ژنتیک 

بخش 4 : مکانیسم تکامل 

بخش 5 : تاریخ تکاملی تنوع زیستی 

بخش 6 :ساختار و عمل گیاهان 

بخش 7 : ساختار و عمل جانوران 

بخش 8 :  اکولوژی 

 

فصل 1 : تکامل ، موضوعات علم زیست شناسی و تحقیق علمی 

فصل 2 : جنبه ی شیمیایی حیات

فصل 3 : آب و حیات

فصل 4 : کربن و تنوع مولکولی حیات

فصل 5 : ساختار و کارکرد درشت مولکول های زیستی