1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021
خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021 اطمینان
خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021 اطمینان اطمینان  

خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021

کد کتاب 144011

کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021

تعداد صفحه
488
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021

دارای 15% تخفیف  

کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021

فصل 1 : ساختار کلی سلول

فصل 2 : ساختار های شیمیایی 

فصل 3 : ساختار و عملکرد پروتئین

فصل 4 : کشت و مشاهده سلول

فصل 5 : مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی 

فصل 6 : تکنیک های ژنتیک ملکولی

فصل 7 : ساختار غشایی سلولی 

فصل 8 : ژن، ژنوم و کروموزوم

فصل 9 : کنترل رونویسی بیان ژن

فصل 10 : کنترل پس از رونویسی ژن

فصل 11 : انتقال یون ها و مولکول های کوچک از عرض غشاء

فصل 12 : انرژی سلولی

فصل 13 : انتقال پروتئین ها به غشای اندامک ها

فصل 14 : حمل و نقل وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز

فصل 15 : انتقال پیام و گیرنده های جفت شده با G پروتئین

فصل 16 : مسیرهای پیام رسانی کنترل کننده بیان ژن

فصل 17 : حرکت و سازماندهی سلول: ریز رشته ها

فصل 18 : سازمان یابی و حرکت سلولی II: ریزلوله ها و رشته های حدوسط

فصل 19 : چرخه سلول یوکاریوتی

فصل 20 : اتصالات سلولی

فصل 21 : سلول های بنیادی، تقارن سلولی و مرگ سلولی

فصل 22 : سلول های عصبی

فصل 23 : ایمنی شناسی

فصل 24 : سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند