1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ژنتیک
 4. مفاهیم ژنتیک
مفاهیم ژنتیک جهاد دانشگاهی
مفاهیم ژنتیک جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی  

مفاهیم ژنتیک

کد کتاب 100043

کتاب مفاهیم ژنتیک

فهرست مطالب

 1. زیست شناسی سلول
 2. ژنتیک مندلی
 3. کاربرد قوانین آمار و احتمالات در ژنتیک
 4. انحراف از نسبت های مندلی
 5. ژنتیک جنسیت
 6. همبستگی و کراسینگ آوار
 7. سیتوژنتیک
 8. جهش
 9. ژنتیک مولکولی
 10. بیوتکنولوژی
 11. مبانی نژادهای انسانی
 12. صد نکته
 13. وازنامه ژنتیک
تعداد صفحه
530
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مفاهیم ژنتیک

کتاب مفاهیم ژنتیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند