1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. آموزش مهارت های ارتباطی با بیماران
آموزش مهارت های ارتباطی با بیماران رویان پژوه
آموزش مهارت های ارتباطی با بیماران رویان پژوه رویان پژوه  

آموزش مهارت های ارتباطی با بیماران

کد کتاب 142985

کتاب آموزش مهارت های ارتباطی با بیماران ( به انضمام رفتار حرفه ای در فضای مجازی)

تعداد صفحه
268
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزش مهارت های ارتباطی با بیماران

دارای 20% تخفیف  

فصل اول
تعریف آنچه باید آموزش داده و یاد گرفته شود: مروري بر برنامۀ آموزشي مهارتهاي ارتباطي
مقدمه
مشاوره هاي مؤثرتر
بهبود نتایج سلامت
تشریك مساعي
برنامۀ فصل
انواع مهارتهاي ارتباطي و نحوۀ پیوند آنها به یکدیگر 
مشکل جدا كردن مهارتهاي محتوایي و فرآیندي در آموزش و یادگیري مصاحبۀ پزشکي
برنامۀ جامع آموزش مهارتهاي ارتباطي پزشك و بیمار
راهنماي كالگري – كمبریج (همانطور كه در كتاب هاي چاپ 1998ما ارائه شد)
راهنماي توسعه یافتۀ كالگري - كمبریج
نیاز به ساختاري جامع و شفاف
انتخاب مهارتهاي فرآیندي مشمول در برنامۀ آموزشي ارتباط
مبناي تحقیقاتي و نظري كه به لزوم شمول تك تك مهارتها اعتبار ميبخشد
اهداف و قوانین اساسي ارتباط كه در انتخاب مهارتها كمك كردند
مهارتها و فردیت
ربط دادن مسائل خاص به مهارتهاي ارتباطي اصلي
خلاصه 
فصل دوم
آغاز جلسه 
مقدمه
اهداف 
آنچه باید در مورد شروع جلسه آموزش داده و یادگرفته شود: مدارک و شواهدي براي مهارتها
مهیّا شدن
ایجاد درک متقابل اولیّه
مشخص كردن دلیل یا دلایل مشاوره:
خلاصه
فصل سوم: جمع آوري اطلاعات

و . . . 
 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند