1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد اول 2021
زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد اول 2021 خانه زیست شناسی
زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد اول 2021 خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد اول 2021

کد کتاب 142956

کتاب زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد اول 2021

تعداد صفحه
356
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد اول 2021

دارای 10% تخفیف  

کتاب زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد اول 2021

بخش اول: الگوها و فرایندهایی برای موجودیت یافتن: چارچوبی برای درک تکوین جانوران

فصل 1: ساخت یک بدن و ایجاد یک رشته (مقدمه ای بر زیست شناسی تکوینی)

فصل 2: تعیین هویت (سازوکارهای الگوزایی تکوینی)

فصل 3: بیان افتراقی ژن (سازوکارهای تمایز سلولی)

فصل 4: ارتباطات بین سلولی (سازوکارهای ریخت زایی)

فصل 5: سلول های بنیادی (پتانسیل و کنام ها)

بخش دوم: تولید سلول جنسی و لقاح: چرخه تعیین جنسیت

فصل 6: تعیین جنسیت و تولید سلول جنسی

فصل 7: لقاح (آغاز موجودی جدید)

بخش سوم: تکوین اولیه: تسهیم، گاسترولاسیون و شکل گیری محور

فصل 8: حلزون ها، گل ها، کرم های لوله ای (سازوکارهایی متفاوت برای الگوهای مشابه در تخصصی شدن)

فصل 9: ژنتیک تخصصی شدن محور در دروزوفیلا

فصل 10: توتیای دریایی و تونیکات ها (بی مهرگان دهان ثانویه)

فصل 11: دوزیستان و ماهیان

فصل 12: پرندگان و پستانداران

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند