1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش ( چاپ دوم)
کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش ( چاپ دوم) رویان پژوه
کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش ( چاپ دوم) رویان پژوه رویان پژوه  

کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش ( چاپ دوم)

کد کتاب 142888

کتاب کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش ( چاپ دوم)

تعداد صفحه
80
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
-
نوبت چاپ

خرید کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش ( چاپ دوم)

دارای 10% تخفیف  

کتاب کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش ( چاپ دوم)