1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ژنتیک
 4. مبانی ژنتیک آساد کتاب مبانی ژنتیک آساد
مبانی ژنتیک آساد جهاد دانشگاهی مشهد
مبانی ژنتیک آساد جهاد دانشگاهی مشهد جهاد دانشگاهی مشهد  

مبانی ژنتیک آساد
کتاب مبانی ژنتیک آساد

کد کتاب 100039

کتاب مبانی ژنتیک آساد

تعداد صفحه
528
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی ژنتیک آساد

کتاب مبانی ژنتیک آساد

 1. تاریخچه ژنتیک
 2. کروموزوم و مکانیسم
 3. اصول مندلی
 4. برهمکنش بین ژن ها
 5. تعیین جنسیت و ژن های وابسته به جنس
 6. ماده ژنتیکی
 7. لینکاژ
 8. نوتر در میکرو ارگانیسم ها
 9. جهش
 10. تغییر در ساختمان کروموزوم ها
 11. تغییر در تعداد کروموزوم ها
 12. کنترل ژنتیکی پروتئین ها
 13. تورات سیتوپلاسمی
 14. تنظیم بیان ژن
 15. مطالعه دوقلوها و اثرات محیطی
 16. سیستم های ایمنی و گروه های خونی
 17. تورات پلی ژنتیک
 18. ژنتیک جمعیت
 19. تکنیک DNA نوترکیب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند