1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018
خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018 اطمینان
خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018 اطمینان اطمینان  

خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018

کد کتاب 103615

کتاب خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2017

طراحی و ساخت فرآورده های دارویی

با همکاری: دکتر مصطفی رستم نژاد - دکتر سروش میرفخرایی

ویراستار عملی: دکتر مجید سعیدی - دکتر افروز سعادت زاده

ویرایش پنجم

تعداد صفحه
193
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018

دارای 10% تخفیف  

کتاب خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018

کتاب خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018

کتاب خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018

فصل1: طراحی اشکال دارویی

بخش اول: قواعد علمی طراحی اشکال دارویی

فصل2: انحلال و حلالیت

فصل3: ویژگی های محلول ها

فصل4: سطح و بین سطوح

فصل5: سیستم های پراکنده

فصل6: رئولوژی

فصل7: کینتیک

بخش دوم: علم ذرات و پودرها

فصل8: ویژگی های حالت جامد

فصل9: آنالیز اندازه ذره ای

فصل10: کاهش اندازع ذره ای و جداسازی بر اساس اندازه

فصل11: مخلوط کردن

فصل12: جریان پودر

بخش سوم: میکروشناسی صنعتی و سترونی

فصل13: اساس میکروبشناسی

فصل14: کاربرد فارماسیوتیکال روش های میکروبیولوژیک

فصل15و16و17: اثر ترکیبیات فیزیکی و شیمیایی بر میکروارگانیسم ها، اصول استریلیزاسیون و استریلیزاسیون در عمل

بخش چهارم: قوانین زیستی و صنعتی دارورسانی

فصل18: مقدمه ای بر بیوفارماسی

فصل19: دستگاه گوارش - فیزیولوژی و جذب دارو

فصل20: فراهمی زیستی: فاکتورهای فیزیکوشیمیاییو اشکال دارویی

فصل21: بررسی ویژگی های بیوفارماسیوتیکال

فصل22: رژیم های غذایی

بخش پنجم: طراحی و ساخت اشکال دارویی

فصل23: پیش فرمولاسیون در فارماسیوتیکس

فصل24: محلوول ها

فصل25: شفافا سازی

فصل26: سوسپانسیون

فصل27: امولیسیون ها و کرم ها

فصل28: پودرها، گرانول ها و گرانولاسیون

فصل29: خشک کردن

فصل30: قرص ها و پرس کردن

فصل31: دارورسانی خوراکی با رهش تعدیل شده

فصل32: روکش دهی

فصل33: کپسول های سخت

فصل34: کپسول های نرم

فصل35: آزمون انحلال اشکال دارویی جامد

فصل36: دارورسانی تزریقی

فصل37: دارورسانی ریوی

فصل38: دارورسانی بینی

فصل39: دارورسانی چشمی

فصل40: دارورسانی موضعی و تراپوستی

فصل41: دارورسانی رکتال و واژینال

فصل42: فرمولاسیون و تهیه داروهای گیاهی

فصل43: زیست داروها

فصل44: نانو داروها

فصل45: طراحی و تجویز دارو در کودکان و سالمندان

بخش ششم: بسته بندی و پایداری محصولات دارویی

فصل46: بسته بندی و پایداری محصولات

فصل47: پایداری شیمیایی اشکال دارویی

فصل48: آلودگی میکروبی، تخریب و نگهداری دارو

فصل49: پایداری فرآورده و تست های استرس

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند