1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس
مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس حیدری
مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس حیدری حیدری  

مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس

کد کتاب 103322

کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس

تعداد صفحه
828
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس

دارای 25% تخفیف  

کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس

کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیتس

انقلاب ژنتیکی در علوم زیستی

وراثت تک ژنی

جورشدن مستقل ژن ها

نقشه کشی کروموزوم های یوکاریوتی بر اساس نوترکیبی

ژنتیک باکتری ها و ویروس های باکتریایی

RNA: رونویسی و پردازش

پروتئین و سنتز آن

جداسازی و دستکاری ژن

تنظیم بیان ژن در باکتری ها و ویروس های باکتریایی

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

کنترل ژنتیکی تکوین

ژنوم و ژنومیک

ژنوم پویا

جهش، ترمیم و نوترکیبی

ژنتیک جمعیت

توراث صفات پیچیده

تکامل ژن ها و صفات

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند