1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری
تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری تیمورزاده

تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری

کد کتاب 103296

تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری

تعداد صفحه
225
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری

دارای 10% تخفیف  

کتاب های مرتبط با تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند