1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. درسنامه کودکان 6 دکتر کرمی Think & Learn
درسنامه کودکان 6 دکتر کرمی  Think & Learn طرلان

درسنامه کودکان 6 دکتر کرمی Think & Learn

کد کتاب 132696

کتاب درسنامه کودکان 6 دکتر کرمی  Think & Learn

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه کودکان 6 دکتر کرمی Think & Learn

دارای 3% تخفیف  

کتاب درسنامه کودکان 6 دکتر کرمی  Think & Learn

منطبق بر رفرنس مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۹

شامل مباحث: نفرولوژی و کلیه – ارولوژی – آب و الکترولیت – درماتولوژی یا پوست – نورولوژی یا اعصاب

کتاب های مرتبط با درسنامه کودکان 6 دکتر کرمی Think & Learn