1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. تست کودکان 2 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn
تست کودکان 2 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn طرلان
تست کودکان 2 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn طرلان طرلان  

تست کودکان 2 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn

کد کتاب 132683

 کتاب تست کودکان 2 دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn

سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید تست کودکان 2 دکتر مجتبی کرمی Think & Learn

دارای 10% تخفیف  

کتاب تست کودکان 2 دکتر مجتبی کرمی  Think & Learn

شامل مباحث: ایمونولوژی – آلرژی – روماتولوژی – تغذیه و اختلالات تغذیه ای – تغذیه تکمیلی – کودک دچار آسیب با بیماری حاد

منطبق بر رفرنس مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۹ – منبع اعلام شده امتحانات دستیاری و پیش کارورزی 1400