1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مراقبت از فرد مبتلا به تالاسمی به همراه مطالعات بومی
مراقبت از فرد مبتلا به تالاسمی به همراه مطالعات بومی آناطب
مراقبت از فرد مبتلا به تالاسمی به همراه مطالعات بومی آناطب آناطب  

مراقبت از فرد مبتلا به تالاسمی به همراه مطالعات بومی

کد کتاب 132673

کتاب مراقبت از فرد مبتلا به تالاسمی به همراه مطالعات بومی

قابل استفاده برای پزشکان،پرستاران و کلیه مراقبین فرد مبتلا به تالاسمی

تعداد صفحه
138
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع

خرید مراقبت از فرد مبتلا به تالاسمی به همراه مطالعات بومی

دارای 10% تخفیف