1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. فن آوری تولید حیوان تراریخته جلد اول راهنمای آزمایشگاهی
فن آوری تولید حیوان تراریخته  جلد اول راهنمای آزمایشگاهی رویان پژوه
فن آوری تولید حیوان تراریخته  جلد اول راهنمای آزمایشگاهی رویان پژوه رویان پژوه  

فن آوری تولید حیوان تراریخته جلد اول راهنمای آزمایشگاهی

کد کتاب 132670

کتاب فن آوری تولید حیوان تراریخته جلد اول

راهنمای آزمایشگاهی

تعداد صفحه
298
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فن آوری تولید حیوان تراریخته جلد اول راهنمای آزمایشگاهی

دارای 20% تخفیف  

کتاب فن آوری تولید حیوان تراریخته  جلد اول راهنمای آزمایشگاهی