1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. راهنمای ژنتیک پزشکی به روش الگوریتمی
راهنمای ژنتیک پزشکی به روش الگوریتمی علمی سنا
راهنمای ژنتیک پزشکی به روش الگوریتمی علمی سنا علمی سنا  

راهنمای ژنتیک پزشکی به روش الگوریتمی

کد کتاب 132467

کتاب راهنمای ژنتیک پزشکی به روش الگوریتمی

تعداد صفحه
199
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای ژنتیک پزشکی به روش الگوریتمی

دارای 10% تخفیف  

راهنمای ژنتیک پزشکی به روش الگوریتمی

اساس مولکولی توارث
سیتوژنتیک
آنالیز پیوستگی
تکنیکهای ژنتیک مولکولی
مهندسی ژنتیک
الگوهای توارث
تکوین
بیماریهای پلیژنی و چندعاملی
غربالگری بیماریهای ژنتیکی
بیماریهای هموگلوبینی
ایمونوژنتیک
ژنتیک سرطان
ژن درمانی
ناهنجاریهای مادرزادی
بیماریهای کروموزومی
ژنتیک بیوشیمیایی
بیماریهای تکژنی
تشخیص پیش از تولد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند