<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ژنتیک پزشکی جرد 2020
ژنتیک پزشکی جرد 2020 ابن سینا
ژنتیک پزشکی جرد 2020 ابن سینا ابن سینا  

ژنتیک پزشکی جرد 2020

کد کتاب 132387

کتاب ژنتیک پزشکی جرد

ویرایش ششم 2020

تعداد صفحه
496
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ژنتیک پزشکی جرد 2020

دارای 10% تخفیف  

کتاب ژنتیک پزشکی جرد 2020

فصل1: تاریخچه و پیشینه

فصل2: اساس زیست شناسی سلولی: ساختار و عملکرد ژن ها و کروموزوم ها

فصل3: تنوع ژنتیکی: منشا و تشخیص آن

فصل4: توارث غالب و مغلوب اتوزومی

فصل5: حالت های وابسته به جنس و غیرمرسوم توارث

فصل6: سیتوژنتیک بالینی، اساس کروموزومی بیماری انسانی

فصل7: ژنتیک بیوشیمیایی: اختلالات متابولیسم

فصل8: شناسایی ژن های عامل بیماری

فصل9: ایمونوژنتیک

فصل10: اساس ژنتیکی تکوین

فصل11: ژنتیک سرطان

فصل12: وراثت چندعاملی و بیماری های شایع

فصل13: آزمایش ژنتیک و ژن درمانی

فصل14: علم ژنتی و پزشک فردی

فصل15: ژنتیک بالینی و مشاوره ژنتیک

کتاب های مرتبط با ژنتیک پزشکی جرد 2020