1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی آییژ
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی آییژ آییژ  

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

کد کتاب 132363

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

تعداد صفحه
248
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

فصل اول : تکنیک های ایمونواسی

کلیات تکنیک های ایمونواسی

تکنیک های رادیوایمونواسی

آنزیم ایمونواسی ها

فلورسنت ایمونواسی

کمی لومینسنت ایمونواسی

الکتروکمیلومینسنت ایمونواسی

فصل دوم : مدیریت کیفیت

فصل سوم : هورمون های اسید آمینه ای

فصل چهارم: هورمون های پپتیدی پلی پپیتدی

فصل پنجم : هورمون های گلیکوپروتئینی

فصل ششم : هورمون های استروئیدی

فصل هفتم : سایر آزمایشات مرتبط با اختلالات هورمونی

مراجع

نمایه

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند