<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. مرجع کامل آزمون های استخدامی مراقبت سلامت به همراه درسنامه
مرجع کامل آزمون های استخدامی مراقبت سلامت به همراه درسنامه آکادمی استخدامی
مرجع کامل آزمون های استخدامی مراقبت سلامت به همراه درسنامه آکادمی استخدامی آکادمی استخدامی  

مرجع کامل آزمون های استخدامی مراقبت سلامت به همراه درسنامه

کد کتاب 132360

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی مراقبت سلامت به همراه درسنامه

بر اساس منابع جدید آزمون های استخدامی کشوری

طبق آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری

تعداد صفحه
603
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع کامل آزمون های استخدامی مراقبت سلامت به همراه درسنامه

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی مراقبت سلامت به همراه درسنامه

بخش اول : اطلاعات عمومی

  معارف

  تست هوش و توانمندی

  ادبیات فارسی

  ریاضی و آمار

  زبان انگلیسی

  حقوق اساسی و مصاحبه حضوری

  کامپیوتر

بخش دوم:  تخصصی

 فصل1: کلیات خدمات بهداشتی

 فصل2: آموزش بهداشت

 فصل3: بهداشت مدارس

 فصل4: مقدمات واکسیناسیون

 فصل5: کمک های اولیه

 فصل6: درسنامه تغذیه

کتاب های مرتبط با مرجع کامل آزمون های استخدامی مراقبت سلامت به همراه درسنامه