1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروسازی،جامع داروسازی180 واحدی از سال 90 -91 تا سال 99 -1400
دارای 8% تخفیف
ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروسازی،جامع داروسازی180 واحدی از سال 90 -91 تا سال 99 -1400 اطمینان

ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروسازی،جامع داروسازی180 واحدی از سال 90 -91 تا سال 99 -1400

کد کتاب 132323

کتاب ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروسازی،جامع داروسازی 180 واحدی 

از سال 1390 - 1391 تا سال 1399 - 1400

با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

تعداد صفحه
1058
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786222561000
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروسازی،جامع داروسازی180 واحدی از سال 90 -91 تا سال 99 -1400

|

ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروسازی،جامع داروسازی180 واحدی از سال 90 -91 تا سال 99 -1400


ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروسازی،جامع داروسازی180 واحدی از سال 90 -91 تا سال 99 -1400

تصویر 1 کتاب ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروسازی،جامع داروسازی180 واحدی از سال 90 -91 تا سال 99 -1400

کتاب ETC مجموعه آزمون های دانش آموختگان خارج کشور ارزشیابی و ارتقاء داروساری،جامع داروسازی180 واحدی 

فصل 1: 1390

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی شهریور ماه 1390

  پاسخنامه ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشه داروسازی شهریور 1390

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی شهریور ماه 1390

  پاسخنامه ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشه داروسازی شهریور 1390

فصل 2: 1391

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی تیرماه 1391

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی تیرماه 1391

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آذرماه 1391

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آذرماه 1391

فصل 3: 1392

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی تیرماه 1392

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی تیرماه 1392

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آذرماه 1392

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آذرماه 1392

فصل 4: 1393

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی تیرماه 1393

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی تیرماه 1393

  آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آبان ماه 1393

  پاسخنامه آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آبان ماه 1393

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آذرماه 1393

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آذرماه 1393

فصل 5: 1394

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1394

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1394

  آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1394

  پاسخنامه آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1394

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی دی ماه 1394

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی دی ماه 1394

فصل 6: 1395

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1395

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1395

  آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1395

  پاسخنامه آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1395

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی دی ماه 1395

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی دی ماه 1395

فصل 7: 1396

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1396

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1396

  آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1396

  پاسخنامه آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1396

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آذرماه 1396

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی آذرماه 1396

فصل 8: 1397

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1397

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1397

  آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1397

  پاسخنامه آزمون ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1397

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی دی ماه 1397

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی دی ماه 1397

فصل 9: 1398

  آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1398

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1398

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی دی ماه 1398

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی دی ماه 1398

فصل 10: 1399

  آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1399

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی مرداد ماه 1399

  آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی اسفند ماه 1399

  پاسخنامه آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی اسفند ماه 1399

فصل 11 : آزمون جامع داروسازی (180 واحدی)

  آزمون جامع داروسازی آزمایشی (180 واحدی) آبان ماه 1398

  پاسخنامه آزمون جامع داروسازی آزمایشی (180 واحدی) آبان ماه 1398

  آزمون جامع داروسازی (180 واحدی) شهریور ماه 1399

  پاسخنامه آزمون جامع داروسازی (180 واحدی) شهریور ماه 1399

  آزمون جامع داروسازی (180 واحدی) اسفند ماه 1399

  پاسخنامه آزمون جامع داروسازی (180 واحدی) اسفند ماه