1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. رویکرد بالینی به خشونت و سوء رفتار با کودکان نلسون 2020
رویکرد بالینی به خشونت و سوء رفتار با کودکان  نلسون 2020 تیمورزاده
رویکرد بالینی به خشونت و سوء رفتار با کودکان  نلسون 2020 تیمورزاده تیمورزاده  

رویکرد بالینی به خشونت و سوء رفتار با کودکان نلسون 2020

کد کتاب 132281

کتاب رویکرد بالینی به خشونت و سوء رفتار با کودکان  نلسون ۲۰۲۰

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید رویکرد بالینی به خشونت و سوء رفتار با کودکان نلسون 2020

دارای 10% تخفیف  

کتاب رویکرد بالینی به خشونت و سوء رفتار با کودکان  نلسون ۲۰۲۰