1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. زیست شناسی مولکولی سرطان پیکورینو
زیست شناسی مولکولی سرطان پیکورینو خانه زیست شناسی
زیست شناسی مولکولی سرطان پیکورینو خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

زیست شناسی مولکولی سرطان پیکورینو

کد کتاب 103080

کتاب زیست شناسی مولکولی سرطان پکورینو

تعداد صفحه
491
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید زیست شناسی مولکولی سرطان پیکورینو

کتاب زیست شناسی مولکولی سرطان پکورینو

کتاب زیست شناسی مولکولی سرطان پکورینو

کتاب زیست شناسی مولکولی سرطان پکورینو

فهرست مطالب

فصل1: مقدمه

فصل2: ساختار و پايداري DNA (جهش‌ها در برابر ترميم‌ها)

فصل3: تنظيم بيان ژن

فصل4: پيام‌رساني فاكتورهاي رشد و انكوژن‌ها

فصل5: چرخه‌ي سلولي

فصل6: مهار رشد و ژن‌هاي سركوب‌كننده‌ي تومور

فصل7: آپوپتوز

فصل8: سلول‌هاي بنيادي و تمايز

فصل9: متاستاز

فصل10: عفونت‌ها و التهاب

فصل11: مواد غذايي، هورمون‌ها و ميانكنش‌هاي ژني

فصل12: صنعت سرطان (توليد دارو و طراحي آزمايشات باليني)

فصل13: سرطان در آينده (تمركز بر علم تشخيص و ايمني درماني)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند