1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد2
کتاب اصول جامع جانور شناسی  هیکمن جلد2 خانه زیست شناسی
کتاب اصول جامع جانور شناسی  هیکمن جلد2 خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد2

کد کتاب 103076

کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد2

تعداد صفحه
500
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد2

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول جامع جانور شناسی  هیکمن جلد2  

بخش سوم : تنوع حیات جانوری

  فصل 22 : تار فکان، خارپوستان و نیم طنابداران

  فصل 23 : طناب داران

  فصل 24 : ماهیان

  فصل 25 : چهارپایان نخستی و دوزیستان نوین

  فصل 26 : خاستگاه های آمنیون داران و خزندگان بی پرواز

  فصل 27 : پرندگان

  فصل 28: پستانداران

بخش چهارم : فعال بودن حیات

  فصل 29 : حمایت، حفاظت و حرکت

  فصل 30 : هم ایستایی: تنظیم اسمزی، وازنش و تنظیم دما

  فصل 31 : هم ایستایی، مایعات داخلی و تنفس

  فصل 32 : گوارش و تغذیه

  فصل 33 : هماهنگی عصبی: سازگان عصبی و اندام های حسی

  فصل 34 : هماهنگی شیمیایی: دستگاه درون ریز

  فصل 35 : ایمنی

  فصل 36 : رفتار جانوری

بخش پنجم : جانوران و پیرامون شان

  فصل 37 : پراکنش های جانوری

 فصل 38 : بوم شناسی جانوری

واژه نامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند