1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. تغذیه
  5. الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (کراوس 2017 و مادرن 2014)
الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (کراوس 2017 و مادرن 2014) گروه تالیفی دکتر خلیلی
الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (کراوس 2017 و مادرن 2014) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (کراوس 2017 و مادرن 2014)

کد کتاب 102996

کتاب الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (کراوس 2017 و مادرن 2014)

تعداد صفحه
550
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (کراوس 2017 و مادرن 2014)

دارای 5% تخفیف  

کتاب الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (کراوس 2017 و مادرن 2014)  

کتاب الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (کراوس 2017 و مادرن 2014)  

بخش اول: رژیم درمانی

فصل 1: التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن

فصل 2: تداخل غدا و دارو

فصل 3: حمایت تغذیه ای: تغذیه روده ای و وریدی

فصل 4: تغذیه در کنترل خون

فصل 5: تغذیه در اختلالات خوردن

فصل 6: تغذیه در ورزشکاران

فصل 7: تغذیه و سلامت استخوان

فصل 8: تغذیه و سلامت دهان و دندان

فصل 9: تغدیه درمانی در واکنش های معکوس غذایی: آلرژی و عدم تحمل غذایی

فصل 10: تغذیه درمانی در اختلالات دستگاه گوارش فوقانی

فصل 11: تغذیه درمانی در اختلالات دستگاه گوارش تحتانی

فصل 12: تغذیه درمانی در بیماران کبدی, سیستم صفراوی و پانکراس

فصل 13: تغذیه درمانی در بیماری دیابت ملیتوس

فصل 14: تغذیه درمانی در اختلالات تروئید, آدرنال و دیگر اندوکرین ها

فصل 15: تغذیه درمانی در بیماری کم خونی

فصل 16: تغذیه درمانی در بیماری های قلبی عروقی

فصل 17: تغذیه درمانی در بیماری های کلیوی

فصل 18: تغذیه درمانی در بیماری سرطان

فصل 19: تغذیه درمانی در بیماری ایدز

فصل 20: تغذیه درمانی در مراقبت های ویژه

فصل 21: تغذیه درمانی در بیماری های روماتوئیدی

فصل 22: تغذیه درمانی در بیماری های عصبی

فصل 23: تغذیه درمانی در بیماری های روانی

فصل 24: تغذیه درمانی در اختلالات متابولیک ژنتیکی

فصل 25: تغذیه درمانی در اختلالات تکاملی مادرزادی

فصل 26: تغذیه درمانی در بیماری های تنفسی

بخش دوم: تغذیه اساسی

فصل 1: دریافت هضم, جذب, انتقال و دفع مواد مغذی

فصل 2: انرژی

فصل 3: کربوهیدرات ها و فیبر ها

فصل 4: پروتئین ها و اسید های آمینه

فصل 5: لیپید ها و استرول ها

فصل 6: ویتامین ها

فصل 7: کاروتنوئیدها

فصل 8: مواد معدنی

بخش سوم: ارزیابی و دوران ها

فصل 1: تغذیه در دوران بارداری

فصل 2: تغذیه در دوران شیردهی

فصل 3: تغذیه در دوران کودکی

فصل 4: تغدیه در دوران نوزادی

فصل 5: تغذیه در  دوران نوجوانی

فصل 6: تغذیه در دوران بزرگسالی

فصل 7: تغذیه در دوران سالمندی

فصل 8: تغذیه درمانی در نوزادان کم وزن

فصل 9: ژنومیکس تغذیه

فصل 10: بررسی وضعیت تغذیه

فصل 11: ارزیابی بیوشیمیایی, فیزیکی و عملکردی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند