1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن
اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن اطمینان
اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن اطمینان اطمینان  

اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن

کد کتاب 102950

کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن

تعداد صفحه
619
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن

دارای 15% تخفیف  

کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن 

فصل1: تاریخچه سیتوژنتیک بالینی

فصل2: DNA، کروموزوم ها و تقسیم سلولی

فصل3: نام گذاری کروموزوم انسانی: مرور کلی و تعریف اصطلاحات

فصل4: روش های پایه آزمایشگاه سیتوژنتیک

فصل5: ضروریات میکروسکوپ نوری

فصل6: کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

فصل7: ابزارهای آزمایشگاه سیتوژنتیک

فصل8: آنیوپلوئیدی اتوزومی

فصل9: بازآرایی های ساختاری کروموزوم

فصل10: کروموزوم های جنسی، اختلالات کروموزوم جنسی و اختلالات تکوین جنسی

فصل11: سیتوژنتیک ناباروری

فصل12: سیتوژنتیک پیش از تولد

فصل13: سیتوژنتیک سقط های خودبخودی

فصل14: ناپایداری کروموزومی

فصل15: سیتوژنتیک نئوپلاسم های خونی

فصل16: سیتوژنتیک تومورهای جامد

فصل17: هیبریداسیون فلورسنت درجا (FISH)

فصل18: سیتوژنتیک مبتنی بر ریزدانه ها

فصل19: X شکنندهT، خانواده ای از ناهنجاری ها: تغییرات فنوتیپی و ژنتیک مولکولی

فصل20: نقش گذاری ژنومی و دیزومی تک والدی

فصل21: مشاوره ژنتیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند