1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. صنایع غذایی
  5. میکروبیولوژی غذایی مدرن جلد1و2
میکروبیولوژی غذایی مدرن جلد1و2 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

میکروبیولوژی غذایی مدرن جلد1و2

کد کتاب 102944

میکروبیولوژی غذایی مدرن جلد1و2

تعداد صفحه
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میکروبیولوژی غذایی مدرن جلد1و2

ارسال رایگان

کتاب های مرتبط با میکروبیولوژی غذایی مدرن جلد1و2