1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. اصول ژنتیک پزشکی امری 2017
اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 ابن سینا
اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 ابن سینا ابن سینا  

اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

کد کتاب 100029

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

تعداد صفحه
715
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

فصل1: تاریخچه ژنتیک و تاثیر آن بر علم پزشکی

بخش1: اساس علمی ژنتیک انسانی

فصل2: اساس سلولی و مولکولی توارث

فصل3: کروموزوم ها و تقسیم سلولی

فصل4: کشف علت بیماری های تک ژنی با شناسایی ژن های عامل بیماری

فصل5: تکنیک های آزمایشگاهی برای تشخیض بیماری های تک ژنی

فصل6: الگو های توارث

فصل7: ژنتیک محاسبات و جمعیت

فصل8: محاسبه خطر

فصل9: ژنتیک تکوین

بخش2:  ژنتیک در پزشکی و پزشکی ژنومی

فصل10: عوامل ژنتیکی

فصل11: غربالگری بیماری های شایع, پلی ژنی و چندعاملی

فصل12: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی ها

فصل13: ایمونوژنتیک

فصل14: اساس ژنتیکی سرطان و ژنتیک سرطان

فصل15: علم فارماکوژنتیک پزشکی شخصی و درمان بیماری های ژنتیکی

بخش3: ژنتیک بالینی ، مشاوره و اخلاق

فصل16: ناهنجاری های مادرزادی, سندرم های بدشکلی و ناتوانی در یادگیری

فصل17: بیماری های کروموزومی

فصل18: نقایص مادرزادی متابولیسمی

فصل19: بیماری های تک ژنی اصلی

فصل20: ژنتیک تولیدمثل و آزمایش های تشخیص پیش از تولد

فصل21: مشاوره ژنتیک

فصل22: مواد اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند