1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. راهنمای بالینی فرآورده های خونی
راهنمای بالینی فرآورده های خونی

راهنمای بالینی فرآورده های خونی

کد کتاب 100289

کتاب راهنمای بالینی فرآورده های خونی

تعداد صفحه
192
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای بالینی فرآورده های خونی

کتاب راهنمای بالینی فرآورده های خونی

کتاب راهنمای بالینی فرآورده های خونی

کتاب راهنمای بالینی فرآورده های خونی

فهرست مطالب

اهدای خون

عوارض جانبی ناشی از تجویز خون کامل و مشتقات آن

پروسه های تکمیلی فراورده های خونی

فراورده های خونی

هموستاز و فاکتورهای انعقادی

کتاب های مرتبط با راهنمای بالینی فرآورده های خونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند