1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017
ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی  هنری دیویدسون 2017 اندیشه رفیع
ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی  هنری دیویدسون 2017 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017

کد کتاب 102786

کتاب ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی  هنری دیویدسون 2017

تعداد صفحه
461
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017

دارای 20% تخفیف  

 کتاب ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی  هنری دیویدسون 2017 

مروری بر سیستم ایمنی و اختلالات ایمونولوژیک

سنجش های ایمنی و ایمونوشیمی

ارزیابی آزمایشگاهی سیستم ایمنی سلولی

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ایمونوگلوبولین و ایمنی هومورال

واسطه های التهاب: کمپلمان، سایتوکاین ها و مولکول های چسبان

واسطه های التهاب: سایتوکاین ها و مولکول های چسبان

آنتی لکوسیتی انسانی: کمپلکس سازگاری بافتی اصلی انسانی

کمپلکس سازگاری : بافتی اصلی و بیماری

بیماریهای نقص ایمنی

ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای روماتیسمی سیستمیک

واسکولیت

بیماری های خود ایمنی

بیماری های آلرژیک

تشخیص و مدیریت سرطان با استفاده از مارکرهای توموری بافتی و سرولوژیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند