1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون سال 94
مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون سال 94 اندیشه رفیع
مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون سال 94 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون سال 94

کد کتاب 102731

کتاب مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون سال 94

تعداد صفحه
536
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون سال 94

دارای 10% تخفیف  

کتاب مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون 

  1. اصول: دانش پایه و معرف ها
  2. مروری بر گروه های خونی اصلی
  3. آزمایش های ضروری قبل از ترانسفوزیون
  4. ملاحظات بالینی در ایمنوهماتولوژی
  5. جمع آوری خون و انجام آزمایش
  6. آماده سازی فراورده های خونی و خون درمانی
  7. مسائل و موضوعات ایمنی و کیفیت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند