1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش
طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش

طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش

کد کتاب 102726

کتاب طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش

ویراستار علمی: دکتر محسن کوشان

تعداد صفحه
616
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش

دارای 5% تخفیف  

کتاب طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش

کتاب طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش

کتاب طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش

فصل1: فرایند پرستاری

فصل2: اضطراب و اختلالات مرتبط

فصل3: اختلالات خلقی

فصل4: اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک

فصل5: اختلالات انطباقی

فصل6: اختلالات شخصیت

فصل7: اختلالات شیرحوارگی، کودکی و نوجوانی

فصل8: اختلالات شناختی: دلیریوم، دمانس و اختلالات فراموشی

فصل9: اختلالات مرتبط با مواد

فصل10: اختلالات خوردن

فصل11: اختلالات جنسی و هویت جنسی

 

کتاب های مرتبط با طرح های مراقبتی روان پرستاری فورتیناش