1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ژنتیک پزشکی کانر2011
ژنتیک پزشکی کانر2011 ابن سینا
ژنتیک پزشکی کانر2011 ابن سینا ابن سینا  

ژنتیک پزشکی کانر2011

کد کتاب 100026

کتاب ژنتیک پزشکی کانر2011

تعداد صفحه
624
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ژنتیک پزشکی کانر2011

دارای 10% تخفیف  

کتاب ژنتیک پزشکی کانر2011

بخش1:اصول پایه

فصل1:چشم انداز ژنتیک پزشکی

فصل2:ژنوم انسان

فصل3:ساختاروعملکرد اسیدنوکلئیک

فصل4:آنالیزDNA

فصل5:کروموزوم ها

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند