1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. کتاب تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS
کتاب تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS جهاد دانشگاهی

کتاب تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS

کد کتاب 102597

کتاب تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS

تعداد صفحه
310
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS

کتاب های مرتبط با کتاب تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS