1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی(بانک سوالات)

کتاب درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی(بانک سوالات)

کد کتاب 103824

درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی(بانک سوالات)

1,200,0001,140,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی(بانک سوالات)

10
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   1,200,000
1,140,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط