1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی(خلاصه دروس)

کتاب درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی(خلاصه دروس)

کد کتاب 103823
درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی(خلاصه دروس)
1,200,0001,140,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی(خلاصه دروس)

10
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   1,200,000
1,140,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط