1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. تست های تشخیصی و آ زمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی پس از آن
تست های تشخیصی و آ زمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی پس از آن انتشارات طب گستران

تست های تشخیصی و آ زمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی پس از آن

کد کتاب 122129

 کتاب تست های تشخیصی و آ زمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی پس از آن

تعداد صفحه
84
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تست های تشخیصی و آ زمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی پس از آن

دارای 10% تخفیف  

 کتاب تست های تشخیصی و آ زمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی پس از آن

 کتاب تست های تشخیصی و آ زمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی پس از آن

تعریف بارداری

تست بارداری (تست بتا)

تست TITER.BHCG

تفسیر نتایج تست

تست های غربالگری چه هستند؟

تشکیل پرونده پیش متخصص زنان و زایمان

و .....

کتاب های مرتبط با تست های تشخیصی و آ زمایشگاهی دوران نه ماهه ی بارداری و کمی پس از آن