1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

کد کتاب 100220

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

تعداد صفحه
196
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی   

فصل 1 : کلیات هورمون شناسی

فصل 2 :  هورمون های هیپوفیز

فصل 3 : هورمون های تیروئید

فصل 4 : هورمون های قسمت قشری غده فوق کلیوی

فصل 5 : هورمون های بیضه

فصل 6 : هورمون های تخمدان

فصل 7 : هورمون ها در دوران بارداری

فصل 8 : هورمون های مرتبط با متابولیسم

فصل 9 : کاتکول آمین ها و سروتونین

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند